ပွင့်လင်းမှု နှင့် တာဝန်ယူမှု

shake

ပွင့်လင်းမှု (သို့) ထင်သာမြင်သာရှိမှု နှင့် တာဝန်ယူတတ်မှုတို့သည် KT Care မှ ဒေသခံပြည်သူများ၊ ပါ၀င်ပတ်သက်သူများနှင့် အလှူရှင်များအား ချည်းကပ်၍ အလုပ်လုပ်ဆောင်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရည်အချင်းများဖြစ်သည်။ KT Care သည် UK Charity Commission တွင် (နံပါတ် ၁၁၂၅၁၈၆ ) မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ၄င်းအဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်ထားသော Charity Act များ၏ လိုအပ်ချက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား အပြည့်အဝလိုက်နာသော ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

၄င်းလိုအပ်ချက်များတွင် Board of Trustee ကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်၊ စာရင်းအင်းများကို ကောင်းစွာ မှတ်တမ်းထားရှိ ရန်၊ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများကို Charity Commission သို့ ကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင် တင်ပြပေးနိုင်ရန် တို့ပါ၀င်သည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏ ပါ၀င်ပေးဆပ်မှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းများအား အထိရောက်ဆုံးနှင့် အပြည့်ဝဆုံးတာဝန်ယူနိုင်ရန်အတွက် ကျွနု်ပ်တို့သည် အခြေခံမူအချို့နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆင့်ရှိသော စံနှုန်းအချို့တို့ကို စွဲကိုင်ထားပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ-

1. The Transparency Manifiesto (ImpACT Coalition) – ပေးကမ်းလှူဒါန်းမှု ကဏ္ဍတွင် ပွင့်လင်းမှု (သို့) ထင်သာမြင်သာရှိမှု နှင့် တာဝန်ယူမှုတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ပြဌန်းထားသောမူ

2.Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response of the Sphere Project

3.Keeping Children Safe principles and guidelines – ထိခိုက်လွယ်သော ကလေးသူငယ်များ အတွက် စိတ်ချလုံခြုံမှု ပိုပေးရန် ပြဌာန်းထားသောမူ

ကျွနု်ပ်တို့ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုများကို လေ့လာနိုင်ရန် UK Charity Commission webpage ရှိ ကျွနု်ပ်တို့၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများအား ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

KT Care ၏ တိုက်ရိုက်နှင့် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို ခွဲခြားလေ့လာနိုင်ရန် အတွက် ကို ဒီနေရာမှာ နှိပ်ပါ။

KT Care Foundation

KT Care Foundation