• ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပ်တည်မှုလမ်းစဉ်

    KT Care သည် ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းနည်းပါးသော မြန်မာပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားအခြေအနေတိုးတက်လာစေရန် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ လူမှုကွန်ရက်မှ အရင်းအမြစ်များရယူကာ ပြည်သူများဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ပိုမိုရရှိလာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

shake

နာယကများ

KT Care ဖောင်ဒေးရှင်း အတွက် မိမိတို့ဘဝကို မြုပ်နှံထားသော ဦးကျော်သောင်း၏ မိသားစုဝင်များမှ ဤအဖွဲ့အစည်းကို စီမံခန့်ခွဲမှုပြုကြပါသည်။ ၄င်းတို့သည် အဖွဲ့အစည်း၏ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများကိုသာမက ငွေကြေးဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုများရှိရန်၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ကောင်းမွန်ရန် နှင့် ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်မှုရစေရန် တို့ကိုပါ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

သတင်းများ

ဓါတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို

email

သတင်းလွှာရယူလိုပါက

အလုပ်သင်/
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေပါသလား?

KT Care Foundation

A4-A5, အနော်ရထာအိမ်ရာ

ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။

တယ်လီဖုန်း- (+၉၅၁) ၅၂၅၁၆၊ (+၉၅၉) ၄၉၃၄၃၃၇၈

Email: info@ktcare.org

Skype: ktcarefoundation

KT Care Foundation

KT Care Foundation