KT Care မှ AFCSR ဖိုရမ်တွင် စပွန်ဆာအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပါဝင်ထောက်ပံ့

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပသော ၂၀၁၆ အာရှ လူမှုတာဝန်သိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဖိုရမ် (AFCSR Forum-2016) ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ CSR အသိပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများ ရရှိနိုင်ရန် အာရှအခြေစိုက် CSR အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အနာဂတ်ကာလတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ စပွန်ဆာ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ညီလာခံကို စက်တင်ဘာ ၂၀ မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော် တွင် ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး အစိုးရ ၊ ပုဂ္ဂလိက နှင့့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ လူအဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လူမှုတီထွင်ဆန်းသစ်မှု လုပ်ငန်းများ ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်း အလေးထား ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

6

Thekathaung Trip

The new year has brought new staff to KT Care Foundation, and at the beginning of February the entire team took a trip to Thekathaung village in the Delta to visit some of KT Care’s past projects.

After the long trip from Yangon staff settled into their accommodations and were treated to a delicious meal prepared by locals. With access to fresh seafood and vegetables the team never went hungry while in Thekataung.

kids-tkt

The first morning was spent touring the primary school built by the Foundation in 2008 after Cyclone Nargis’ devastating effects. The school was thriving and at the start of the days students performed the national anthem with great pride and enthusiasm.

In the evening staff met with local students who were receiving educational scholarships from KT Care to discuss with them their various programs and experiences. It was great talking with students and getting feedback from them on how to improve our Scholarship Project. We love creating an open dialogue with our beneficiaries, and these young people were full of great ideas.

The next day we visited both the freshwater pond and the bridge connected to it that was donated by U Kyaw Thaung, the founder of the Foundation’s parent company, KT Group. The freshwater pond gives the residents of the village a place to gather fresh, clean water and the bridge allows them to transport it back to their homes with ease. It was hot that day and the traffic on the bridge was steady.

bridge

Putting a Smile on Every Face

KT Care has been fortunate enough to be involved in the Myanmar SAP Sabbatical Program, a wonderful incentive that involves top performing employees from the SAP Software Solutions corporation to act as consultants in a month long assignment in various developing nations with the aim of helping social and not-for-profit enterprises achieve best practices and attain operational efficiency. Today’s post comes from one of the consultants who worked with KT Care, Dilip Radhakishnan.

As a volunteer traveling through Myanmar one thing that catches your attention is everybody around has a smile. There is a sense of contentment and a sense of happiness wherever you go; whether it’s the janitor rushing to open the door for you or the taxi driver who had to go all over to find the address you want to be dropped at, or the vendor on the street with whom you just had a hard bargain. Everybody smiles.
But unfortunately, not everybody is lucky enough to flash that wonderful smile. It’s estimated that a child is born every 3 minutes with a cleft problem; that equals about one in every 500-750 births. And it’s the poorest in the remotest places, with their limited access to medical facilities, poor nutrition and inability to pay for medical treatment are the ones who are the most affected.  Cleft causes problems in feeding, could lead to ear infections, impacts the child’s socializing skills due to stigma and may also lead to speech impairment.

When I met with KT Care foundation as part of my pro-bono volunteering program in Yangon, Myanmar I was instantly struck with the passion the staff had for the work they were doing with the local communities. Cleft lip and cleft palate was one of their most prominent programs. Reaching out to remote parts of Myanmar, they identify patients who could benefit from this treatment, some as young as 10 months old.

In order to receive this treatment patients have to travel from their villages to the capital city of Yangon (accompanied by a parent), have to undergo pre-checks from a pediatrician and then complete the post-op stay in the hospital from anywhere between 2 weeks to 2 months depending on the extent of post-operative care needed. This is a kind of
treatment most patients could ill afford in a country where the average salary is around 105$ and in the rural areas much lower. Coming over to Yangon for treatment also means they are without income for the duration of their stay. The rural areas they came from in most cases do not even have proper primary health care, let alone hospitals were these surgeries could be performed. KT Care took care of all their medical expenses including transportation, stay and meal allowance for the patient and the accompanying caretaker.

The impact of these programs fully dawned on me when I visited the Shwe Baho Medical Center in Yangon to visit the patients and talk to their parents. On the day of my visit there were 8 patients ranging from 10 months – 37 years who were in different stages of post-operative care. The parents were initially a little shy but then opened up to talk about how happy they were for the support provided.  It’s simply amazing to see how these 2-3 hour surgeries mostly done under local anesthesia, completely changed the way the patients looked and felt about themselves.
I had also the good fortune to meet up with Daniel Ian, the country director of World Together in Myanmar. A very compassionate gentleman with a strong drive to improve the lives of people in this country. World Together is one of the organizations supporting the cleft lip and cleft palate programs run by KT Care. KT Care supports around 120 surgeries each year.

Putting the smile back on every face is what KT Care does best. And I am glad I could join in this wonderful endeavor for a short period of time.

“We make a living by what we get, But we make a life by what we give.”
Winston Churchill

The Little Things

img_4685

Sometimes the things that seem like the smallest of actions can have big affects. Telling someone you like their shirt, saving them a piece of cake or even just flashing a smile. These little actions can make another person feel good. And when people feel good they spread that positivity. The domino effect of happiness occurs and the world is a little brighter because of it.
There are a number of orphanages that KT Care provides donations to; money, clothing and time. One of these is the Aung Zayar Min Monastery. Located on the outskirts of Yangon, the monastery houses an orphanage which currently has 2,300 children living there. Some are there long term, other short term. There are kids whose parents have passed away. Others who have parents that are sick and can’t take care of them at this particular moment. Everyone’s story is different. But the one thing they all have in common is the fact that they’re young.  And life can be tough when you’re a kid, especially when you’re without parents.

Last week KT Care staff and a few guests took a trip to Aung Zayar Min Monastery to make a monetary donation. But when we went we brought more than just money. We brought treats for the kids and we brought smiles. We didn’t just hand over the cookies and leave. No, we played with the kids. We listened to them sing songs. We took their pictures and showed them the photos. We smiled at them. And they smiled back.
The monks that live in the monastery provide a lot for theses children. They act as their teachers and their caregivers, their friends and their disciplinarians. They do so much for them. And it’s obvious the affection these kids have for them. And it’s obvious the affection the monks have for the children. It’s a happy place. Though many of these children have endured sadness in their short lives, the monastery provides these kids with a happy sanctuary where they can feel safe and feel loved.

The smiles and treats that we gave the children at the Aung Zayar Min Monastery were small tokens. But they gave the children a big feeling of happiness and joy. And the smiles and laughter the children gave to us were small tokens. But they left us with a big feeling of contentment. We went to the monastery to give gifts to the children, but we left the monastery with the greatest gift we could have asked for, a child’s smile.

img_4714

Cherry Wai

cherry-wai2

KT Care was fortunate enough to be involved in the Myanmar SAP Sabbatical Program, a wonderful incentive that involves top performing employees from the SAP Software Solutions corporation to act as consultants in a month long assignment in various developing nations with the aim of helping social and not-for-profit enterprises achieve best practices and attain operational efficiency. Today’s post comes from one of the consultants who worked with KT Care, Alice Liu.

Ma Cherry Wai is a girl coming from a poor village in dry zone area of Myanmar. There used to be 7 members in the family: 2 parents, 5 children. In 2008, Cyclone Nargis hit Ayeyarwaddy Delta region and took 3 of her siblings and her mom’s lives. They also lost all the possessions including their house. The father, one brother and she were everything the Nargis disaster has left for the poor family. As the father is getting old, he can’t work as before. He has to take casual labor jobs to cover the expenses for the 3. Education is the only hope they have to change the fate of the family, but they can only support one to continue at school: her brother. She is really smart and was doing very well at school, still there seemed no chance for her to get to college.

She once wrote:“Ambition can be defined as goal, objective, and expectation. It is also dream of our desires. Everybody should have an ambition for their life standing. Planting is for getting shade, fruits, and flowers. Learning/studying is for understanding the subject. Similarly, I also have my life ambition. My ambition is to become a teacher.”

From the local community leader, Cherry Wai heard about KT Care Foundation that they have a program to provide scholarship to people with financial difficulty. She applied immediately and she got it.

Now she is studying remotely in Pathein University majored in English. She studies at home mostly, but she has to go to the university to take exams from time to time. KT Care Foundation covered her tuition fee, travel and accommodation expenses for exams.

She is in her second year now, and her life is full of hope but she never forgets giving, she said: “I want to be a teacher who can teacher the children. Moreover, I also want to be a company staff. After I graduated, I will let my father retire from his job and I will treat him. I will support my younger brother to become a well-educated person. I will try to become a clever daughter for my father and good elder sister for my brother, and will serve for my family. In addition to this, I will try to work for the development of my community and country. ”

img_0054

Until now, KT Care Foundation has helped 42 scholarship students like Cherry Wai. The scholarship program is only one program out of many programs KT Care Foundation is running. I am lucky to join SAP’s social sabbatical program and have the chance to work closely with KT Care Foundation. The 7 staff here are really making a difference to the world with their hard work.