အဖွဲ့ဝင်သစ်မိတ်ဆက်

02 / 06 / 2020

KT Care တွင် Project Assistant Intern တစ်ဉီးအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသော  ချောလှနွယ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ မှ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာမေဂျာဖြင့် ကျောင်းပြီးခဲ့ပါသည် ။ ထိုအချိန် မှစ၍ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများတွင် Community Organizer, Program Coordinator အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည် ။ သူမ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ program နှင့် project များကို အစအဆုံးရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အတွေ့အကြုံ ပိုမိုရရှိ‌စေရန် KT Care Foundation တွင် project assistant intern အဖြစ် ဇန်နဝါရီလ (၈)ရက်‌နေ့မှ စတင်၍ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။  ဒဤ သူမသည် လက်ရှိ KT Care Fouindation တွင် Vocational Scholarship program ၊ BSR HER Project နှင့် Child Protection Program တို့တွင် စီမံကိန်းအရာရှိနှင့်အတူ တွဲဖက်တာဝန်ယူထားပါသည်။Project များကို စီမံခန့်ခွဲပုံများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ အချိန်ဇယားများ၊ သတ်မှတ်ရက်များ နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် အတွေ့အကြုံအသစ်များ၊ ဗဟုသုတနှင့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို ရရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

received_2245294972391926

KT Care Foundation

KT Care Foundation