အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံနယ်ပယ်ရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအား ဂုဏ်ပြုသောနေ့

02 / 11 / 2020

ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားတွင် နည်းပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် သင်္ချာဘာသာရပ်များ ကဲ့သို့သော သိပ္ပံဘာသာရပ်များတွင် ကျား၊မပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း ကွာဟမှုများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိနေခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အဆင့်မြင့်ပညာရေးတွင် ပါဝင်မှုမြင့်တက်လာစေရန်  တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများစွာကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း ထိုနယ်ပယ်များတွင် ကိုယ်စားပြုမှု အားနည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အထွေထွေညီလာခံမှ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်တွင် အသက်အရွယ်မရွေး အမျိူးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများအတွက် သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများတွင် အပြည့်အဝ တန်းတူညီတူ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းများ၊ ကျားမ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိရေးနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ မဆုံးရှုံးစေရန်တို့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံသည် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ အသိုင်းအဝိုင်းများမှ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများ၏ အခန်းကဏ္ဏကို အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသိပ္ပံနယ်ပယ်ရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးများနေ့ကို နှစ်စဥ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၁)ရက်နေ့တိုင်းတွင် ဂုဏ်ပြုကျင်းပရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

International day of women and girls in science

KT Care Foundation

KT Care Foundation