မိုးရာသီတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သောရောဂါများအကြောင်းသင်ကြားပို့ချခြင်း

07 / 01 / 2019

KT Care ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ တွင် မိုးရာသီတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါများအကြောင်းကို Takashima စက်ရုံတွင် သင်တန်းပေးခဲ့သည်။ ထိုသင်တန်းတွင် Takashima စက်ရုံမှ ပြန်လည်ပညာပေးသူများအဖြစ် ရွေးချယ်ထားသော သင်တန်းသား ၁၀ ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ KT Care မှ သင်တန်းပေးသူ ဒေါ်အိအိချောမှ ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောပြခြင်းဖြင့် သင်တန်းကိုစတင်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်သူများသည် မိုးရာသီတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါများ ၏ ဖြစ်ပွားပုံအကြောင်းရင်းနှင့် ထိုရောဂါများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အတွက် ထိရောက်သော နည်းလမ်းများကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ နေ့လည်ပိုင်း နားချိန်တွင် KT Care မှ သင်တန်းပို့ချသူ ဒေါ်အိအိချောမှ သင်တန်းတစ်ခုပို့ချရာတွင် လိုအပ်သော အချက်များကို ကစားနည်းဖြင့် ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်သူများသည် မိမိတို့ သင်ယူခဲ့သော ဗဟုသုတများကို စက်ရုံအတွင်းရှိ အခြားသူများအား ပြန်လည်ဝေမျှရမည် ဖြစ်သောကြောင့် သင်တန်းအဆုံးတွင် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ကာ သင်တန်းတစ်လျှောက် ဆွေးနွေးခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို နားလည်မှုရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

Edited #1
Edited #2
Edited #3
Edited #4
Edited #5
Edited #6
Edited #7

KT Care Foundation

KT Care Foundation